Order plaatsen / Prijs aanvragen

De vennootschap onder firma Bart Natuursteen gevestigd te Zaandijk.
Bart Natuursteen stelt zich ten doel om met haar website zichzelf aan de buitenwereld te presenteren en op professionele en toegankelijke wijze aan voorlichting te doen over natuursteen en haar toepassingen en kennis te delen met de bezoekers van de website. Bart Natuursteen respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en houdt zich daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Bart Natuursteen behoudt zich bij voortschrijdend inzicht het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen.

Persoonsgegevens
Bart Natuursteen verzamelt alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door degenen die deze website bezoeken met het doel om bij te houden wie haar website bezoeken en welke voorkeuren de bezoekers hebben. Daarmee kunnen wij de website telkens relevanter maken voor haar bezoekers. Bij bezoeken aan de website worden automatisch bepaalde gegevens door uw computer verstrekt. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt en kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen, om u van informatie over Bart Natuursteen te voorzien en ook voor het analyseren van gegevens waaronder marktonderzoek ten behoeve van ons bedrijf. Bart Natuursteen verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verwerkt uw persoonsgegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen, of zoveel korter als is toegestaan.

U heeft onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming het recht op bezwaar, inzage, rectificatie, beperking, dataportabiliteit, wissing, intrekking van de toestemming en klachtrecht. Mocht in uw geval het nodig zijn om te communiceren met een ontvanger van buiten de Europese Economische Ruimte, dan zal een EU Model Clause contract worden gesloten met die ontvanger, tenzij dit niet nodig is omdat het beschermingsniveau van de persoonsgegevensverwerking gelijk of hoger is dan het beschermingsniveau in de EU.

Cookies
Bart Natuursteen maakt gebruik van data analytische bedrijven, zoals bijvoorbeeld Google Analytics en van kleine tekstbestanden, genaamd cookies. Cookies worden gebruikt om activiteiten op de website te monitoren en analyses van het gebruik te maken. De analyse stelt ons in staat om onze service en informatievoorziening aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Google verwerkt persoonsgegevens op haar servers in de Verenigde Staten van Amerika en in andere landen. In bepaalde gevallen verwerkt Google uw persoonsgegevens dus buiten Nederland, of zelfs buiten de Europese Economische Ruimte.

Offlinecommunicatie en sollicitaties
Voor al uw offlinecommunicatie geldt het zelfde als hierboven is aangegeven, waarmee u door het toesturen van een fysieke brief aan ons adres of het doorgeven van persoonsgegevens door de telefoon, u ons toestemming verleent om de persoonsgegevens te verwerken. In het geval van sollicitaties zullen wij na afronding van de sollicitatie de persoonsgegevens vernietigen.

Toestemming
Door gebruik te maken van onze website verleent u toestemming voor het gebruik van uw gegevens zoals hiervoor omschreven.

Conform wettelijke voorschrift vragen wij u voordat u onze website kunt bezoeken om aan te geven wat wij wel en niet van u mogen bewaren.

Bart Natuursteen heeft geen invloed op bewaartermijnen van externe partijen, zoals bijvoorbeeld LinkedIn.  Waar wij wel invloed op hebben is de bewaartermijn van ons contactformulier, intakeformulier en aanvragen via e-mail. Deze bewaren wij maximaal 2 jaar.

Contact
Voor vragen over de inhoud van dit Privacy Statement en/of voor het verkrijgen van toestemming voor het overnemen en/of vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van de website kunt u contact met Christell Bart opnemen via info@bartnatuursteen.nl

 

Bart Natuursteen © 1947 -